Vurderer å erstatte sjøkabel fra Melbu

– annonse top –

Sjøkabelen fra Melbu over Hadselfjorden til Lofoten kan bli erstattet med en ny nå som Statnett har overtatt anlegget.

Kommunikasjonssjef Berit Erdal
i Statnett opplyser til 8445melbu.no at de foreløpig ikke har tatt endelig stilling til om sjøkabelen fra Melbu over Hadselfjorden til Lofoten skal skiftes.

– annonse inline –

– Nå som kabelen er vårt ansvar vil den bli vurdert i forhold til forsyningssikkerhet på lik linje med alt av anlegg i sentralnettet, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal til 8445melbu.no.

Det ble i fjor høst gjort omfattende undersøkelser av sjøkabelen fra Melbu til Lofoten. Resultatene fra undersøkelsene, som ble gjort av spesialskipet «Stril Explorer» (bildet) som seiler under britisk flagg, er fortsatt til utredning i Statnett.

– Som følge av planlagt overtagelse av Lofotringen, med flere sjøkabelstrekk, har vi allerede gått til anskaffelse av beredskapskabel. Den er på plass og vil  være i beredskap om vi skulle få feil på en av kablene i området. Den står på rull, på land, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal til 8445melbu.no.

Statnett fikk anleggskonsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat for nye kondensatorbatterier ved Melbu Stasjon, som nylig ble satt i drift. Tiltaket er blant flere som vil øke overføringskapasiteten og forsyningssikkerheten i området.

– annonse bottom –