– toppannonse –

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, Siv Mossleth, har en nullvisjon for ynglende bjørn i fylket på grunn av beitenæringa.

Det har vært en økning i antallet brunbjørner i Norge, og ett av de 13 ungekullene er nå i Nordland.

– innsideannonse –

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet, sier at Miljødirektoratet nå vil utrede om bestandsmålene for ulv og brunbjørn skal reduseres.

– Denne utredninga vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere om bestandsmålene for ulv og brunbjørn skal reduseres, sier han til [NRK](https://www.nrk.no/nordland/okning-i-antallet-bjorn-_-senterpartiet-vil-ikke-ha-bjorn-i-nordland-1.16369246).

– bunnannonse –
Forrige artikkelNektes å skyte kongeørn
Neste artikkelRetten tillater fortsatt fengsling