Mellomlagring av villfanget levendetorsk vil bedre situasjonen

– annonse top –

Norway Seafoods på Melbu har søkt Kystverket i Nordland om tillatelse til å etablere et mellomlagringsanlegg for fisk i Melbu fiskerihavn. Om det tillates vil det gi langt bedre forutsigbarhet i råstoffsituasjonen for filetfabrikken på Melbu.

– annonse inline –

Sjefen ved Norway Seafoods på Melbu, Martin Rasmussen, sendte i midten av januar en søknad til Kystverket for å anlegge mellomlagringen. I søknaden skriver Martin Rasmussen at avdelingen på Melbu i dag har store utfordringer med forutsigbarhet i råstofftilgangen.

Venter på svar
I følge plassjef Martin Rasmussen ved Norway Seafoods på Melbu venter de fortsatt på svar fra Kystverket.

– Så snart formalitetene er på plass tror jeg det er realistisk at vi starter et prøveprosjekt. Tidspunkt er vanskelig å si noe om i og med at tillatelse ikke enda er i orden, sier Rasmussen. Mellomlagringsanlegget eies og driftes av Myre havbruk, får vi opplyst.

Helårlig produksjon
– Som en satsing mot større, stabil og helårlig produksjon har Norway Seafoods AS gjort utredninger rundt mellomlagrin og akklimatisering av torsk. Potensialet til dette konseptet vil være at anlegget oppnår bedre forutsigbarhet i råstoffsituasjonen, som igjen bidrar til økt produksjon og sysselsetting. Anlegget må i dag permittere store deler av året som konsekvens av dårlig vær og variable landinger. Mellomlagring og akklimatisering av torsk vil bidra til at råstoffsituasjonen blir utjevnet store deler av året, samtidig som råstoffkvaliteten heves, skriver Martin Rasmussen i søknaden til Kystverket i Nordland.

Stålanlegg
– Det søkes derfor om tillatelse til å ankre opp et stålanlegg til mellomlagring og akklimatisering av torsk. Her lagres fisk opp til 12 uker som skal brukes til produksjon i løpet av vinteren som en uversbuffer, og i mai og juni. Fisken skal ikke fôres, men kun mellomlagres. Anlegget vil være av midlertidig karakter der vi ser for oss en prøvefase på to år med mulighet for videre forlengelse.

Stålanlegget består av åtte bur på totalt 70 ganger 35 meter. Fire plastringer skal fortøyes i langsgående trosser på cirka 100 ganger 25 meter. Posene som skal brukes er fire og seks meter dyp. Fortøyningene vil være 19 millimeters kjetting og 700 kilos proganker i enden. Anlegget skal ikke ha ankomst til land.

Kystverket
Søknaden er nå tilbehandling i Kystverket i Kabelvåg, hvor saksbehandler Thomas Magnus Jensen ser på saken. Etter det vi forstår har ikke Nærings- og fiskeridepartementet noen med denne saken å gjøre. Likevel er det nettopp dette departementet som er øverste myndighet for saken, i og med at Kystverket ble en del av dette departementet fra nyttår.

ikke til hinder
Boreal har opplyst at deres trafikk med ferga Sigrid ikke kommer i konflikt med anlegget. Hadsel kommune avventer nå Kystverkets avgjørelse før de konkluderer. Søknaden til Kystverket er utarbeidet av Hadsel Vekst AS på oppdrag fra Norway Seafoods. Det er også avklart at det ikke er nødvendig med tillatelse etter akvakulturloven for å iverksette tiltaket. I følge Mattilsynet kan man lagre viltfanget fisk i inntil 12 uker. Det er usikkert om det må søkes om utslippstillatelse etter forurensningsloven for et slikt anlegg.

Illustrasjonen viser at anlegget er tenkt lagt på innsiden av moloen til Melbu fiskerihavn, før man kommer ut til Neptun.

– annonse bottom –
Forrige artikkelTrollfjord-utbygging blir totalt fem år forsinket
Neste artikkelMuseet skal dokumentere mer enn 70 gamle Melbu-bygg