– annonse top –

Vesterålen regionråd vil på sitt kommende møte i Lødingen opprette sitt eget flyplassutvlag for flyplassene i Vesterålen.

– annonse inline –

I følge innstillingen til regionrådets møte 30. september i Lødingen, vil flyplassutvalget bestå av disse representantene:

  • Ordførerne i flyplasskommunene
  • To medlemmer fra næringsforeninger
  • Distriktssjef Avinor
  • Administrasjon i kommune
  • Reiselivssjef i Vesterålen

Regionrådsleder skal være leder i flyplassutvalget, som vil si Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik for inneværende regionrådsperiode.

– Utvalget skal etableres som en dialogarena for framtidig lufttransport for å ivareta behovet til befolkning og næringsliv i Vesterålen. Utvalget skal være pådriver overfor myndigheter og selskaper, bidra til å samordne informasjon om lufttransport og utvikling av rutetilbud for regionen. Utvalget skal utarbeide forslag til vedtekter, organisasjon og arbeidsformsom legges fram for behandling i Vesterålen regionråd, heter det i innstillingen til saksbehandlingen.

I saksforberedelsene har man innhentet informasjon om flyplassutvalgene for Evenes og Lofoten. På bakgrunn av deres erfaringer legges det fram forslag til sammensetning og mandat.

Regionrådet skal gjennomgå utvalgets rolle, valg av modell, representasjon, økonomi, vedtekter og andre forhold som spiller inn. Det legges til grunn at Evenes har rollen som stamflyplass i tillegg til situasjonen til lufthavnene i Vesterålen. Det er også viktig å ivareta bredde i sammensetning av utvalget.

For flyplassutvalget i Lofoten har man sett at formålet er å samordne informasjon om trafikkutvikling for lufthavnene også i forhold til den nasjonale utvikling innenfor lufttransport, å være pådriver for utvikling av rutetilbudet lufthavnene å være dialogarena for fremtidig lufttransport mellom kommunene i Lofoten, Avinor, flyselskaper, næringslivet samt andre offentlige myndigheter.

Man har også sett nærmere på Evenes flyplassutvalg sin formålsparagraf som skal

bidra til og påvirke til at den fellesressurs som lufthavnen representerer, skal utvikles og markedsføres til beste for befolkning og næringsliv i regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Flyplassutvalget skal bevirke til at Harstad Narvik Lufthavn Evenes får den riktige status i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Flyplassutvalget skal etablere kontakt mot lokale, nasjonale og internasjonale samferdselsorganer.

Begge flyplassutvalgene som regionrådet har skjelet til har representasjon fra politisk ledelse og næringsforeninger. Lofoten har i tillegg Avinor, kommunal administrasjon, reiseliv og Lofotrådet, heter det i saksforberedelsene.

– annonse bottom –
Forrige artikkelSivert Høyem til Hurtigrutens Hus i november
Neste artikkelLofotakvariet har innslag av skadet laksefisk