Veien fra Lofoten kan bli bedre og kortere

– annonse top –

Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage en konseptutredning for kortere veistrekninger gjennom Lofoten, for E10-strekningen fra Å til Fiskebøl.

– annonse inline –

Tirsdag slapp nyheten fra samferdselsminister Kjell Solvik Olsen fra FrP hvor Statens vegvesen har fått i oppdrag å utarbeide en konseptutredning for den aktuelle veistrekningen. Dette vil framover skape grunnlaget for planlegging og prioriteringer for regjeringens politikk, også for andre veistrekninger i Nord-Norge, som E6 fra Fauske til Mørsvikbotn og E6 fra Krikenes til Høybuktmoen.

Blant oppgavene som tenkes løst for E10, å se på mulighetene for å korte inn strekningene, vurdere felles ny lufthavn på Gimsøy og eventuelt endringer for ferjeforbindelsen fra Lofoten til Bodø.

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy sier til Lofotposten at 2014 blir det mest spennende året for veistrekningen E10 fra Å i Flakstad til Fiskebøl i Hadsel kommune. Det kommende planleggingsarbeidet vil dermed kunne få stor betydning også for reiseavstandene fra og til fergesambandet Melbu–Fiskebøl, og dermed få positiv effekt for den svært viktige regiontrafikken mellom Lofoten og Vesterålen.

– Konseptvalgutredningen skal være ferdig senest våren 2015, og vil danne grunnlaget for videre planlegging og prioritering av prosjekter i Nasjonal Transportplan 2018-2027, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i et intervju med Lofotposten. Planene vil involvere både befolkning, næringsliv og berørte kommuner.

– annonse bottom –
Forrige artikkelBrit Grønmyr ansatt som forvalter av Møysalen nasjonalpark
Neste artikkel640.000 kroner til barne- og terapibad på Melbu folkebad