Tunell: Her er korteste vei over Hadselfjorden

hadselfjorden
– toppannonse –

Hvor en tunell under Hadselfjorden vil komme er alt for tidlig å si, men vi har funnet den korteste strekningen på kartet.

– innsideannonse –

Europavei 10 passerer langs sørsiden av Hadselfjorden. Det er langs denne veistrekningen at tunellnedslaget på Lofoten-siden av tunellen vil komme. E10 passerer blant annet Holdøya på sørsiden av Hadselfjorden, hvor det allerede er tunell under Sløverfjorden – som utgjør en viktig del av Lofotens fastlandsforbindelse.

I rett linje fra Holdøya mot Hadseløya på Hadselfjordens nordside, ligger Vassvika øst for Melbu. Det er det nærmeste punktet med utgangspunkt i Holdøya. Strekningen måler 4,3 kilometer. Fra Holdøya til Gulstadøya ved Melbu er avstanden fem kilometer.

Mange på Melbu håper at tunellinnslaget på nordsiden av Hadselfjorden skal komme så nært Melbu som mulig, noe utredningen av Hadselfjordtunellen etter hvert vil gi svar på. Det er imidlertid lite trolig at myndighetene vil tillate at trafikken skal gå igjennom Melbu sentrum, slik det i dag gjør med fergetrafikken. Med det som utgangspunkt er det mer sannsynlig at tunellinnslaget på Hadseløya kommer øst for Melbu, enn vest for Melbu.

Valg av tunellinnslag på Hadseløya blir også påvirket av ønsket om en så kort vei som mulig. Med tunellinnslag ved Vassvika blir veien tre kilometer kortere i retning Sortland, sammenlignet med tunellinnslag på Gulstadøya.

Dybdeforholdene i Hadselfjorden vil ha stor betydning for hvor tunellen skal gå, men dette er utredninger som skal gjøres i året som kommer. I forhold til dagens fergeleie på Fiskebøl, vil et tunellnedslag fra Holdøya gjøre veien fra Svolvær til Hadseløya om lag 5 kilometer lengre. Dersom dette blir vektlagt, kan tunellnedslaget på sørsiden av Hadselfjorden komme i nærheten av Fiskebøl.

 

– bunnannonse –
Forrige artikkelVegvesenet får i oppdrag å utrede Hadsel-tunell
Neste artikkelNesten-smell for Melbo mot Grand Bodø