Tunell: Foreslår veipakke Lofoten helt til Melbu

– annonse top –

Tre fremtredende næringstopper fra Hadsel har tro på at det blir bygget Hadselfjordtunell, kanskje raskere enn mange har sett for seg.

Denne saken ble første gang omtalt i Bladet Vesterålen.

– annonse inline –

Det er fra tidligere kjent at det allerede arbeides med en veipakke for Lofoten. Den skal omfatte veistrekningen fra Å i Lofoten til Fiskebøl i Hadsel kommune, og er allerede til diskusjon og utredning hos Statens vegvesen, både regionalt og nasjonalt.

Og det er i forbindelse med Lofotens veipakke at de tre næringslivstoppene kanskje har tenkt litt lengre enn mange andre. De ser derfor sitt snitt til å framme et forslag som kan resultere i bygging av Hadselfjordtunellen mye tidligere og raskere enn mange til nå har sett for seg.

Næringstoppene ønsker at veipakken for Lofoten skal kunne strekke seg helt til Melbu. På den måten kan tunell under Hadselfjorden komme på Statens vegvesens agenda – og statsbudsjettet – mye tidligere enn det mange har håpet på.

Det er i kjølvannet av at Hadsel kommunestyre i forrige uke vedtok å utrede sammenslåing mot Vågan og Lødingen at næringstoppene uttaler seg til Bladet Vesterålen. Vedtaket i Hadsel forutsetter at det bygges tunell under Hadselfjorden.

Næringslivslederne som nå uttaler seg til avisen er Jann Abelsen fra Melbu, Terje Olav Hansen fra Fiskebøl og Baard Wedding fra Stokmarknes.

– Det er positivt å se at de tre kommunene Hadsel, Vågan og Lødingen går inn i en dialog om et alternativ som kan utstyre næringslivet og industrien med en struktur som kan ta regionen fremover, sier Wedding, Hansen og Abelsen til Bladet Vesterålen.

De mener en slik sammenslåing vil gi et større arbeidsmarked og bedre tilgang på arbeidskraft. En del av pakken de ønsker inkluderer en storflyplass for Lofoten og Vesterålen, bygget i Lofoten, samt bygging av Hadselfjordtunellen.

Om storflyplassen skal komme på Gimsøy eller på Hadselsand ønsker ikke næringslivstoppene å gå nærmere inn på, men er inneforstått med at den skal bygges i Lofoten. Geografisk sett ligger også Hadselsand i Lofoten, selv om det er i dagens Hadsel kommune. Dermed blir ikke stedsvalget den store debatten for næringslivstoppene, som ønsker å overlate det spørsmålet til Avinor.

– annonse bottom –