Trussel mot videregående skole i Nordland

(illustrasjonsfoto)
– annonse top –

Politiet tar denne typen trusler svært alvorlig og det ble iverksatt tiltak både for å ivareta sikkerheten på skolen parallelt med at gjerningsmannen ble identifisert. Kl 13.05 ble en person pågrepet på arbeidsplassen sin av politiet.

– annonse inline –

Så langt har ingenting i politiets etterforskning understøttet at mannen hadde til hensikt å gjennomføre trusselen.

Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i truslene.

– annonse bottom –