Trekker trussel om kutt på Melbu-ferga

Ferga Tysfjord uvær tysfjord ferge bølger værvarsel
(illustrasjonsfoto) Foto: © Thor-Ivar Guldberg
– toppannonse –

Det varslede fergekuttet på 15 prosent i antall avganger på fergesambandet Melbu-Fiskebøl over Hadselfjorden blir nå trukket av fylkesråden for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

– innsideannonse –

Det var i desember 2014 at Arbeiderpartiet i Nordland gikk i svar etter at Regjeringen varslet kutt i de statlige overføringene via statsbudsjettet. Og naturlig nok ga det et ras av prosenter over hele fylket. Også ferga over Hadselfjorden sto i fare for å bli rammet.

– Det er enighet i fylkesrådet om at vi trenger rom til å meisle ut et nytt, helhetlig, kart for båt- og ferjeruter i Nordland. Til det trenger vi mer tid, forklarer fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen (Ap) i en pressemelding, og bruker to grunner for å lage et nytt kart.

– Den ene er at behovene innen samferdsel er i endring. Mange av ferje- og hurtigbåtrutene går de samme rutene selv om mye endrer seg. Både folk og næringsliv har andre behov i dag enn for noen tiår tilbake. Det må vi ta inn over oss når vi planlegger fremtidens løsninger, sier fylkesråden.

– Den andre årsaken er varslet om sterk nedgang i fylkeskommunens inntekter fra 2016 til 2019. Vi arbeider aktivt ovenfor regjeringen og Stortinget med å belyse konsekvensene av dette for befolkningen og næringslivet i Nordland. men vi må forholde oss til de pengene vi har, understreker hun.

Omfattende arbeid 
Et omfatte arbeid med nye hurtigbåt- og ferjekart for Nordland er startet og samferdselsråden viser til flere utredninger som er på gang:

  • En godsstrømsanalyse for Nordland.  Den vil gi oss viktig kunnskap om næringslivets transportbehov i fylket
  • En behovsanalyse der vi kartlegger brukere og interessenters behov
  • Brukerundersøkelser/reisevaneundersøkelser

– Vi vil også vurdere om det er behov for andre typer eller utfyllende utredninger. Summen av disse utredingene er at vi skal få god faglig innsikt til en samferdselspolitikk basert på større og helhetlig kunnskap, understreker Olsen.

Dialog er avgjørende
– Arbeidet med å tegne nye kart for ferje- og hurtigbåt skal gjøres i tett dialog med kommuner, næringslivet og sjøfolkene. Jeg vil si at dialogen er det viktigste redskapet vi har i denne verktøykassa, sier fylkesråd Olsen.

Som et ledd i dette arbeidet er det sendt brev til de syv regionrådene i Nordland. Her blir de bedt om å oppnevne en person som skal sitte i det varslede hurtigbåt- og ferjeutvalget. Fylkesråden vil også be LO og NHO om sitte i utvalget. Hun er allerede i dalog med sjøfolkenes organisasjoner. Et slikt utvalg skal være et rådgivende organ inn mot fylkesrådet.

– Dette gjør jeg for at dialogen skal være reell og at vi sikrer solid kunnskap i bunnen for dette arbeidet, sier Olsen.

– Det neste året vil bli et hektisk år hvor vi skal lande et nytt helthetlig kart for fylkets hurtigbåter og ferjer. Jeg er derfor svært glad for at tidligere næringssjef i Nordland, Jørn Sørvig, har takket ja til å være prosjektleder for dette viktige arbeidet, avslutter Hild-Marit Olsen.

– bunnannonse –
Forrige artikkelMelbo kystbatteri neglisjert i nazi-oversikt
Neste artikkelMelbu har «Black Jack» i fiskelykke på land