Fiskerinæringen får trålersvar fra pliktkommisjonen

– annonse top –

Statens pliktkommisjon overleverer onsdag 12. oktober rapporten som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen.

Rapporten overleveres til fiskeriminister Per Sandberg i nærings- og fiskeridepartementet onsdag 12. oktober.

– annonse inline –

Rapporten er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars.

Kommisjonen har hatt sitt siste møte, og har fått noen ekstra dager på å ferdigstille rapporten.

– annonse bottom –