Trålerrederiet Havfisk fisker mer på kortere tid

havfisk tråler
– annonse top –

Trålerrederiet Havfisk fisket i første kvartal 2016 mer fisk enn i samme periode i fjor. Det er spesielt fisket etter torsk og hyse som har økt.

Det går fram av en ny kvartalsvis oversikt som trålerrederiet Havfisk nå skal publisere jevnlig. I følge en melding fra Havfisk vil rederiet fra og med første kvartal 2016 rapportere fangstvolum og gjenstående kvoter kort tid etter utløpet av hvert kvartal. Dette gjør rederiet for å bedre finansmarkedets mulighet til på et tidligst mulig tidspunkt vurdere selskapets løpende fiskerivirksomhet.

Den første offentlige fangstrapporten fra Havfisk viser at trålerne fisket 16.169 tonn i første kvartal 2016. Det er en oppgang på 1.270 tonn fisk sammenlignet med samme periode i fjor.

Fangstvolumet for første kvartal 2016 viser at det ble fisket 5.571 tonn torsk, 6425 tonn sei, 1990 tonn hyse, 80 tonn reker og 833 tonn av andre fiskearter. Det var spesielt fangst av torsk og hyse som økte i første kvartal, mens det var en tydelig nedgang i fisket etter sei.

Etter første kvartal er den resterende kvoten for 2016 på 37.202 tonn, mot 33.198 tonn etter samme periode i 2015. Det betyr at om lag en tredjedel av årets kvote ble fisket i første kvartal, mens de resterende to tredjedeler av kvotene til Havfisk skal fiskes i løpet av de tre kommende kvartalene i 2016.

Se den detaljerte oversikten over fangstene her

– annonse bottom –