Tråler får ikke skilsmisse fra Melbu-samfunnet

– annonse top –

Trålerrederiet Havfisk får ikke myndighetenes tillatelse til skilsmisse for en av trålerne som leverer til Melbu-samfunnet, slik trålerrederiet Havfisk har søkt om

– annonse inline –

Trålerrederiet Havfisk får dermed ikke lov til å flytte tråleren «Stamsund» fra Nordland til Finnmark. Fiskeridepartementet har bestemt at tråleren ikke kan selges fra Nordland Havfiske AS til Finnmark Havfiske AS. Det melder Lofotposten.

Tråleren «Stamsund» eies i dag av Nordland Havfiske AS, et trålerrederi som er eid av Aker Seafoods i Stamsund og Melbu, med leveringsplikt til filetanlegget på Melbu.

Fiskeridepartementet har nå besluttet at de ikke kan støtte salg av tråleren fra Nordland til Finnmark, selv om forpliktelsene knyttet til fiskeleveranser til Melbu skulle bli opprettholdt.

– En erverstillatelse til Finnmark Havfiske for «Stamsund» for fortsatt drift, vil innebære en overførsel av torsketrålkonsesjon fra Nordland til Finnmark. Transaksjonen vil forskyve konsesjonsandelen fra Nordland til Finnmark. og vil innebære en forskyvning av den lokale forankringen av tråleren, skriver Lofotposten med referanse til avslaget.

Departementets beslutning er tatt på bakgrunn av godkjenningen mellom fartøy og anlegg som Aker fikk i 2006. I vedtaket slås det fast at strukturkvoten for «Stamsund» er knyttet til industrivirksomheten på Melbu, «og vil ikke bli tillatt skilt fra denne» som det heter i departementets vedtak.

Arkivfoto

– annonse bottom –
Forrige artikkelSkolelever med kulturkveld onsdag
Neste artikkelHadsel Vekst oppnådde svært lite på Melbu