Trafikkutvalg ber om tiltak for å redusere elgpåkjørsler

elg skilt
– toppannonse –

Trafikksikkerhetsutvalget i Andøy kommune ber Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen prioritere skogrydding langs fylkesveien i kommunen for å redusere faren for påkjørsler.

Det er leder Beate Stellander i trafikksikkerhetsutvalget som ber om det i en henvendelse til fylket og vegvesenet.

– innsideannonse –

Elgtråkk langs veien

– Utvalget har registrert at det flere steder langs veistrekningen på fylkesvei 82 mellom Sortland og Andenes er mye vegetasjon i form av kratt og tett skog. Dette gjelder spesielt i områder med elgtråkk langs veien; ved 80-sonene Lanesskog og Strandland. Kombinasjonen er uheldig og skaper trafikkfarlige situasjoner ved at krattet hindrer god nok oversikt ut mot kantene og eventuell elg som er på tur ut i veibanen. Trafikkutvalget i Andøy ber med dette om at skogrydding langs fylkesvei 82 fra kommunegrensen Sortland og til Andenes gis prioritet.

Utvalg

Andøy kommunestyre vedtok opprettelse av eget trafikksikkerhetsutvalg i februar i fjor. Utvalget ledes av en politisk representant fra kommunestyret, og består for øvrig av personell fra politi, ungdomsrådet, skole og barnehage, teknisk avdeling samt kommunens folkehelsekoordinator.

– bunnannonse –
Forrige artikkelBakeriet på Melbu ble datahacket
Neste artikkelFørerkort beslaglagt etter vinglete kjøring på riksveien