To kjøretøy i trafikkuhell ved flyplassen

politi kontroll utrykning
– annonse top –

– annonse inline –
– annonse bottom –