Tjente 1,36 millioner på asylsøkere

melbu skilt nyheter
– annonse top –

Bankplassen asylmottak i Melbu sentrum tjente 1,36 millioner kroner før skatt i 2014 på asylsøkere. Det viser opplysninger fra regnskapstall.no.

Driftsinntektene var på 11,86 millioner kroner mens driftskostnadene kom på 10,5 millioner kroner. Av driftskostnadene utgjorde lønnskostnadene til ansatte drøyt tre millioner kroner. Resultatet for 2013 og 2012 var henholdsvis 206.000 og 75.000 kroner.

– annonse inline –

Frank Hansen er styreleder i Bankplassen asylmottak. David Bendiksen er styremedlem. Daglig leder i asylmottaket er Frank Arne Karlsen. Asylmottaket eies av DP Holdning AS, som sies av Melbuværingen Per «Pelle» Bendiksen. Oslo.

– annonse bottom –