Tidsforløp fra Melbu nå i kveldinga

– annonse top –

Med høstmørket følger større variasjoner utendørs. Dette er et tidsforløp vi tok opp nå før mørket falt i kveldinga.

– annonse bottom –