Tillitsvalgte med tro på framtida

– annonse top –

På tross av såkalt ”kystopprør” og protestmøte på Melbu er de tillitsvalgte på Norway Seafoods Melbu AS rett og slett fornøyde med situasjonen.

– annonse inline –

De tillitsvalgte Nina Hanssen, Svein Are Rasch, Svein Erik Antonsen og Roald Pedersen sier i en pressemelding at de har stor tro på framtida både når det gjelder de ansatte, bedriften og lokalsamfunnet.

De tillitsvalgte opplyser i en pressemelding at Norway Seafoods sine planer for utvikling av filetindustrien i Nord-Norge er positiv, der det skal investeres mellom 150 og 200 millioner kroner i næringa.

Konsernsjef Thomas Farstad har overfor ulike medier bekreftet at Melbu er et av de syv anleggene hvor Norway Seafoods skal gjøre nye investeringer i blant annet ny teknologi.

– Bedriften på Melbu blir sentral i Norway Seafoods satsing på ferdigvarer til forbruker. Den planlagte veksten i denne produktkategorien vil gi økt aktivitet i ferdigvareavdelingen på Melbu, heter det.

Det skal i tillegg produseres filet. Det skal satses på fryste produkter og vakuum. De ansatte på Melbu er selvfølgelig ikke fornøyd med at avdelingen i Mehamn legges ned, men de håper at selskapet gjør alt som er mulig for at de berørte skal få annet arbeid.

De ansatte på Melbu ser satsingen lokalt som en gledelig nyhet. De har tillit til at de tiltak som nå iverksettes vil gi større inntjening, færre permitteringer og helårige arbeidsplasser.

 

– annonse bottom –
Forrige artikkelStor økning i eksport av trålerfisk
Neste artikkel400 gikk i tog for å sikre fiskeressursene