Tidevannstabell

– annonse top –

Tidevannstabellen for Lofoten og Vesterålen er organisert etter etter sted. Flo og fjære varierer, men kan også være likt for ulike steder.

Tidevannet er beregnet ut fra målestasjonene på Andenes i Vesterålen, Kabelvåg i Lofoten og Bodø by – sett i forhold til avstand og ulike værbidrag fra målestasjonene.

– annonse bottom –