Svolvær lufthavn brukte 2000 liter gift

– annonse top –

I en rapport til Fylkesmannen opplyser Avinor at de årlig bruker nær to tusen liter gift i forbindelse med driften av Svolvær lufthavn.

– annonse inline –

Svolvær lufthavn har en utslippstillatelse på 4000 liter hundre prosent glykol, et giftig løsemiddel som brukes til avvisningsvæske for fly.

I følge siste sesongs rapport til myndighetene brukte flystasjonen 1927 liter hundre prosent glykol. Det utgjør 48 prosent av utslippstillatelsen.

Samtidig går det fram at flyplassen ikke har benyttet baneavisingskjemikalier i siste sesong.

– annonse bottom –