Storkontroll av snøskuterkjøring i Raftsundet

– annonse top –

Politiet og Statskog har brukt helikopter i storkontroll av snøskuterkjøring.

Det er brukt helikopter over hele Hinnøya, Raftsundet, Gratangen, Ibestad og Salangen er kontrollert.

– annonse inline –

I Gratangen blir to førere anmeldt for ulovlig kjøring. I tillegg har to førere fått gebyr pga manglende verneutstyr.

Tre førere blir vurdert i forhold til dispensasjon opp mot den faktiske kjøringen.

 

 

– annonse bottom –