Stiller strenge miljøkrav til søkerne

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil stille strengere miljøkrav til havbruksnæringen. Foto: Næringsdepartementet
– annonse top –

Staten vil stiller strenge miljøkrav til oppdrettere. Det går fram av en ny høringsrunde om havbruksnæringen.

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett, som skal peke ut en ny retning for miljøvennlig havbruk. Nå sendes ordningen på høring.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen lanserte i slutten av august en ny havbruksordning med miljøvennlige tillatelser. Nå er den sendt ut til høring.

– annonse inline –

– Vi ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men det må skje innenfor bærekraftige rammer. Med denne ordningen kan næringen ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier Ingebrigtsen.

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom det såkalte trafikklyssystemet.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 10 tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne, heter det i en pressemelding fra departementet.

– annonse bottom –