Farlige kjøreforhold, høy fart og dårlig dekk

– annonse top –

Dødsulykken på Steilo i februar 2012, der en mann i 50-årene omkom, hadde flere sammenfallende årsaker i følge en til nå hemmeligstemplet rapport om ulykken. Det var farlige kjøreforhold, for høy hastighet etter forholdene og et meget dårlig dekk på ulykkesbilen.

Den erfarne bilføreren var på vei fra Melbu til Stokmarknes på fylkesvei 82 i Hadsel kommune da ulykken inntraff, en strekning føreren hadde kjørt flere ganger. I en slakk høyrekurve ved Steilo-skiltet fikk føreren sin første skrens på bilen. I neste slakke venstrekurve fikk føreren en kontraskrens. Deretter kom bilen sidelengs over i motgående kjørefelt og kolliderte med en over 10 tonn tung renovasjonsbil. Ulykkesbilen ble etter sammenstøtet skjøvet mellom 50 til 60 meter tilbake på veien.

– annonse inline –

Snø, is og snøslaps på veistrekningen
Ulykken skjedde om formiddagen den 28. februar 2012, på nøyaktig samme sted som for  annen ulykke i 2007. Det var overskyet vær med enkelte snøbyger. Veien var delvis snø- og isdekket og med noe snøslaps. Den 51 år gamle mannen omkom i ulykken, mens mannen i den motgående lastebilen kom fra ulykken uten skader. Etter 15 minutter var politiet på stedet, og da var allerede redningspersonell på plass.

Offentliggjør rapporten
I den tidligere hemmeligholdte rapporten fra Statens vegvesen, som nå altså er offentliggjort med unntak av personlige opplysninger og dødsårsak, er konklusjonen ganske klar. Føreforholdene var svært vanskelige på veistrekningen, med snø, is og slaps. Føreren holdt for høy fart etter forholdene. Bilen hadde dessuten et svært dårlig dekk på høyre bakhjul. Det var i følge den frigitte rapporten også feil førerhandling ettersom føreren ikke klarer å ta inn den første skrensen. I følge et politiavhør av et vitne i en annen bil som ikke var involvert i ulykken, sprutet det opp is- og vann i store mengder på ulykkesveien.

Analyserer medvirkende faktorer
I en analyse i rapporten blir medvirkende faktorer til ulykken vurdert. Der slås det fast at det dårlige dekket har hatt «litt betydning» for ulykken. For høy hastighet etter forholdene har hatt «stor betydning». At føreren ikke klarte å ta inn den første skrensen har hatt «litt betydning». Mens de vanskelige kjøreforholdene med slaps har hatt «stor betydning» for ulykken.  Vanskelige kjøreforhold og høy hastighet er forhold som har hatt mest betydning for ulykken.

Stiller spørsmål ved kravene for brøyting
Samtidig stiller rapportskriverne fra Statens Vegvesen – Ole-Richard Robertsen og Hallvard Kvenseth i ulykkesgruppen – spørsmål om hvorvidt de utløsende kravene i driftskontaktene som Statens vegvesen inngår knyttet til brøyting er gode når det gjelder dybden på snø og slaps i centimeter som indikator for når brøytingen skal startes.

Nedslitt dekk 
Når det gjelder tekniske feil eller mangler som framkommer i rapporten, heter det: «Nedslitt høyre bakdekk hvor korden kom ut hele veien rundt på innsiden av dekket. Varierende mønsterdybde fra 0 til 5 mm på dette dekket».

Ikke alkohol eller rusmidler
Etter ulykken ble det både tatt blodprøve, utvidet blodprøve og gjennomført obduksjon på den forulykkede. Det ble ikke påvist bruk av rusmidler eller legemidler, heter det i rapporten.

Foto: Statens vegvesen

 

 

 

– annonse bottom –