Modig lokalutvalg startet kystaksjonen uten vedtak

– annonse top –

Medlemmer i Melbu lokalutvalg startet ”Kystaksjonen Melbu” uten at det ble formelt behandlet med politisk vedtak i organisasjonen.

– annonse inline –

Dette bekreftes indirekte av leder for lokalutvalget, Grethe Celius, ettersom hun viser til det kommende møtet i lokalutvalget på Melbu – der saken etter alt og dømme skal opp til politisk debatt.

8445melbu.no har tidligere rettet en henvendelse til lokalutvalget ved leder Grethe Celius og nestleder Ivar Hein Iversen. Der stilles det spørsmål om det foreligger utskrift av et vedtak i lokalutvalget som godkjente oppstarten av ”Kystaksjonen Melbu”. Det ble også stilt spørsmål om hvilket styremøte dette eventuelt var vedtatt på, samt om dato for vedtaket og hvem som deltok på møtet.

Etter flere purringer har Grethe Celius valg å unnlate å svare på spørsmålene, og vist til et kommende styremøte, samt lokalutvalgets Facebook-sider. En av årsakene til at hun ikke kan svare er etter at hun ikke kan bruke sin arbeidstid til å besvare på slike henvendelser.

Den første henvendelsen ble sendt lokalutvlagslederen den 24. februar 2014. Det foreligger per dags dato ingen svar på spørsmålene til lokalutvalget på Melbu. Vi kommer tilbake til saken etter at svar fra lokalutvalget ved leder Grethe Celius foreligger.

– annonse bottom –
Forrige artikkelKjent redaktør tviler på at Røkke overholder leveringsplikten
Neste artikkelLuftfartstilsynet: Stokmarknes lufthavn mangler dokumentasjon