Sortlending hadde én kilo amfetamin i hjemmet

politi politibil riksvåpen
– toppannonse –

En sortlending er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i ett år og syv måneder for oppbevaring av amfetamin og kjøring i ruspåvirket tilstand.

– innsideannonse –

Den tiltalte ble også dømt til en bot på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i femten dager for denne delen av dommen. Han ble også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 16 måneder.

Den nå dømte sortlendingen ble først tiltalt for tre tiltalepunkter, mens det minst alvorlige punktet om bruk av amfetamin i to tilfeller ble frafalt av påtalemyndigheten.

Sortlendingen i 40-årene er dømt for ulovlig å ha tilvirket, innført, oppbevart elle overdratt narkotika der overtredelsens ansees som grov. Politimesteren i Nordland la i sin siktelse vekt på type stoff saken gjelder, kvantum og overtredelsens karakter. Dette var basert på et tilfelle tirsdag 7. spil 2015 i Sortland hvor han i sin bil og på bopel oppbevarte 1117 gram amfetamin.

Han var også siktet for brudd på vegtrafikkloven for å ha ført, eller forsøkt å føre, en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusend eller bedøvende midler. Grunnlaget for dette mente politiet av et tilfelle i Ånstadblåheia i Sortland der han førte en personbil til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende middel.

Under rettsforhandlingene reduserte aktor sin påstand når det gjelder vekten på amfetaminet til 1043 gram. Siktede har gitt en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten mente at straffen måtte settes til to år og firemåneder i fengsel. Forsvarsadvokat Thomas Andreas Olsen mente at denne straffen var for streng, blant annet fordi styrkegraden på amfetaminet hadde lav styrkegrad.

– Siktede har erkjent at han dagen før han ble pågrepet ble oppsøkt av to kjenninger og overlevert to pakke amfetamin. Han ble pågrepet i dag han skulle ut og gjemme den største pakken med stoff dagen etter. Retten legger dette til grunn for straffeutmålingen, heter de fra Vesterålen tingrett.

Normalt ville forbrytelsene i denne saken kunne gitt opptil to år og tre måneder i fengsel. Fordi den tiltalte har gitt en uforbeholden tilståelse og dermed har idratt til at besparelser i rettsapparatet, gir det vanligvis 15 prosents straffereduksjon. Tiltalte har heller ikke hatt noen sentral rolle og bar ikke preg av profesjonalitet. Tiltalte mente også at han oppbevarte stoffet for å slette gammel gjeld. Retten mente at påtalemyndigheten burde ha fått sake til retten tidligere, og trekker også fra straff for dette. Med dette og andre forhold kom retten fram til å ville redusere straffen med 17 prosent. Etter en samlet vurdering ble straffen satt til ett år og syv måneder.

– bunnannonse –
KILDEVesterålen tingrett
Forrige artikkelBilligere å bygge helt nytt sykehjem på Ekren
Neste artikkelAnklager bonde for ulovlig dritarbeid på Innlandet