Sørsiden av Hadseløya har blitt grundig lurt

– annonse top –

Dagens bedrøvelige nyhet om at helse- og omsorgssjef Marion Celius, uten fullmakt fra kommunestyret, har besluttet å sommerstenge Melbu legekontor – viser til fulle at Hadsel kommune ikke bør innlate seg på å drive legekontor.

KommentarInnsparingene kommunen gjør går nå ut over svært mange syke og gamle som ikke bare må reise langt, men også betale ekstra av pensjonen sin for å reise fram og tilbake. Ikke for å snakke om den usikkerheten og sårbarheten de flere tusen innbyggerne på sørsiden av Hadseløya nå må føle.

– annonse inline –

På mange andre områder har Hadsel kommune, med ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) og varaordfører Inger Hope (H) i spissen, forsøkt å privatisere stadig mer og mer av kommunens drift. Det forsøkte de også å få til når det gjaldt videre drift av blant annet legekontoret på Melbu. Prislappen ble imidlertid for høy. Kommunen kastet seg derfor rundt for å drive legekontorene for egen regning.

Det ordfører, varaordfører og de andre politikerne i Hadsel ikke har forstått, er at det koster penger å drive et legetilbud med høy kvalitet og sommeråpent legekontor. Den selvtilfredse kommunen mente at dette skulle de klare bedre selv, og til en lavere pris. Det siste får de helt sikkert rett i, men det var ingen under kommunestyrets behandling av saken som slo fast at kommunens tilbud skulle bli dårligere enn det befolkningen på og rundt Melbu hadde fra før.

Det må ikke være tvil om at befolkningen på sørsiden av Hadseløya har blitt grundig lurt, både av kommunes politikere og helse- og omsorgssjef Marion Celius.

– annonse bottom –