Søker Riksantikvaren om 800.000 til Melbu-prosjekt

– annonse top –

Med god støtte fra nærings- og utviklingssjef Hanne Østerdal i Nordland fylkeskommune søker Museum Nord om 800.000 kroner til prosjektet «I Christian Frederiksens gründerånd – Melbus industrielle kulturarv som grunnlag for næringsutvikling» for 2014. 

Prosjektet er allerede innvilget de første 800.000 kronene fra Nordland fylkeskommune for 2014, og det er nå tredje prosjektår for dette arbeidet. Totalt kommer Museum Nord til å bruke 2,46 millioner kroner på prosjektet i 2014. Av dette er 170.000 kroner egeninnsats av lokale aktører. Museum Nord bruker selv 600.000 kroner på dette i 2014.

– annonse inline –

– Tiltaket vil være et sentralt bidrag til stedutvikling på Melbu med styrking av stedet attraksjonskraft for innbyggere og tilreisende, skriver nærings- og utviklingssjef Hanne Østerdal i søknaden til Riksantikvaren.

– Prosjektet vurderes i henhold til fylkeskommunens handlingsplan for kulturnæringer der formålet er økt sysselsetting og antall etableringer med basis i kulturnæringer. Fylkeskommunen skal bidra til utviklingen av attraktive lokalsamfunn gjennom å skape opplevelsestilbud for fastboende og tilreisende med utgangspunkt i kulturnæringer. Prosjektet er i tråd med handlingsplanen da målsettingen med tiltaket er å styrke Melbus attraksjonskraft, samt bidra til videre næringsutvikling på stedet. Melbu-prosjektet er valgt ut som case i Nordland fylkeskommunes videreføring av verdiskapingsprogrammet på kulturminneåret, skriver Hanne Østerdal til Riksantikvaren.

– annonse bottom –