Søker Riksantikvaren om 800.000 til Melbu-prosjekt

– annonse top –

Med god støtte fra nærings- og utviklingssjef Hanne Østerdal i Nordland fylkeskommune søker Museum Nord om 800.000 kroner til prosjektet «I Christian Frederiksens gründerånd – Melbus industrielle kulturarv som grunnlag for næringsutvikling» for 2014. 

– annonse inline –

Prosjektet er allerede innvilget de første 800.000 kronene fra Nordland fylkeskommune for 2014, og det er nå tredje prosjektår for dette arbeidet. Totalt kommer Museum Nord til å bruke 2,46 millioner kroner på prosjektet i 2014. Av dette er 170.000 kroner egeninnsats av lokale aktører. Museum Nord bruker selv 600.000 kroner på dette i 2014.

– Tiltaket vil være et sentralt bidrag til stedutvikling på Melbu med styrking av stedet attraksjonskraft for innbyggere og tilreisende, skriver nærings- og utviklingssjef Hanne Østerdal i søknaden til Riksantikvaren.

– Prosjektet vurderes i henhold til fylkeskommunens handlingsplan for kulturnæringer der formålet er økt sysselsetting og antall etableringer med basis i kulturnæringer. Fylkeskommunen skal bidra til utviklingen av attraktive lokalsamfunn gjennom å skape opplevelsestilbud for fastboende og tilreisende med utgangspunkt i kulturnæringer. Prosjektet er i tråd med handlingsplanen da målsettingen med tiltaket er å styrke Melbus attraksjonskraft, samt bidra til videre næringsutvikling på stedet. Melbu-prosjektet er valgt ut som case i Nordland fylkeskommunes videreføring av verdiskapingsprogrammet på kulturminneåret, skriver Hanne Østerdal til Riksantikvaren.

– annonse bottom –
Forrige artikkelMuseet skal dokumentere mer enn 70 gamle Melbu-bygg
Neste artikkelNRK: Allmøte på Melbu og Stamsund fredag