Slik skal kredittkortet ditt bli mer oversiktlig

kredittkort bank finans lån penger
Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Har du dårlig oversikt over hvor mye kredittkortgjeld du har? Nå skal myndighetene tvinge kredittkortselskapene til å informere bedre.

Finanstilsynet har tidligere fastsatt retningslinjer for hvordan bankene og finansieringsforetakene bør fakturere kredittkortgjeld, men det har vist seg at retningslinjene ikke i tilstrekkelig grad har blitt fulgt opp. Dette kan i følge en pressemelding ha ført til at mange har betalt tilbake gjelden senere enn de ellers ville gjort, og at renteutgiftene har blitt større.

– annonse inline –

Finansdepartementet sendte fredag ut et utkast til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld på høring.

– Kredittkort kan i mange tilfeller være praktisk, men kundene skal ikke bli forledet til å bli sittende med gjelden lenger enn de ønsker slik at de pådrar seg store renteutgifter. Jeg ba i september Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Det er viktig at fakturaene er oversiktlige og enkle å forstå og forholde seg til for kundene, sier finansministeren. Det må blant annet fremgå av betalingsfeltet på fakturaen hva kunden skylder.

Finanstilsynet har oversendt et utkast til forskrift til Finansdepartementet, og det er dette utkastet som nå sendes på høring. Høringsfristen er seks uker.

– annonse bottom –