Skoletomta ferdig utgravd på Melbu

– annonse top –

Tomta til nye Melbu skole er nå på det nærmeste ferdig utgravd, og nå står jernbinderne snart klare til å starte betongarbeidene.

Så si hele skoletomta vest for den gamle Rødskolen og de nyere skolebygningene ned mot grusbanen, er nå på det meste gravd ut. Kun et mindre område mot vest, som brukes som anleggsvei, står igjen.

– annonse inline –

Rundt store deler av tomta er det lagt ut store sorte duker i bunnen, og mange steder er stabile grunnmasser tilført byggeområdet. En større del av tomta er dessuten ferdig planert og klar for bygging av grunnmur.

På byggeområdet er det nå også levert store mengder med armeringsjern, som skal brukes til jernbinding av sokkel og grunnmur.

2014-09-23-jernbind-skolen-IMG_0090-660-440
Snart går jernbinderne løs på armeringsjernene som allerede er levert til skoletomta på Melbu.
– annonse bottom –