Skjenkereglene fungerer ikke på Melbu

– annonse top –

Hadsel kommune innrømmer det; skjenkereglene fungerer ikke i ferien. Spesielt ikke på Melbu.

Hadsel kommune fungerer for tregt og får ikke gjort raske nok avgjørelser i saker som gjelder behandling av klager på utvidelse av skjenkeområder når samfunnet for øvrig har ferie. Det går fram av saksbehandlingen og vedtak i Hadsel formannskap den 4. september 2014.

– annonse inline –

Det er Melbu-bedriften Røa AS ved daglig leder Vivian Aas, som driver kafeen Nr 10 og Bar 10 nederst i Chr. Frederiksens gate, som har fått saken opp på politikenes bord. Bedriften fikk i sommer avslag på utvidelse av skjenkeområdet til å gjelde et arrangement i Melbu samfunnshus under Sommer-Melbu fra den niende til tolvte juli. Vivian Aas klaget på vedtaket, men det kunne ikke behandles raskt nok på grunn av ferieavvikling.

Når har flertallet i formannskapet innrømmet blemmen og innstiller overfor kommunestyret at man gjør endringer i det kommunale reglementet for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger for 2012 til 2016.

Endringen i reglementet tilsier at ordføreren i kommunen skal få en delegert myndighet til å avgjøre klager i skjenkesaker når det er sommerferie, jul og påske. Dermed kan kommunen i framtida unngå å komme opp i situasjoner der ferietid blir avgjørende for om skjenkeklager kan bli behandlet før det aktuelle arrangementet er tenkt gjennomført.

Selv om Hadsel kommunes gjennom formannskapets vedtak innrømmer at skjenkereglement er mer enn mangelfulle, får likevel Røa AS ikke medhold i sin klage på at de burde fått utvidet skjenkeområdet.

Det er mulig ettersom Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot Arbeiderpartiets og Senterpartiets stemmer: «Formannskapet vedtar å opprettholde delegert vedtak fra 12.06.2014 om ikke å gi Røa AS tillatelse til å utvide sitt skjenkeområde til også å gjelde i Melbu Samfunnshus 9. til 12. juli 2014 i mellom kl. 11.00 og kl. 15.00 i forbindelse med Sommer-Melbu lunsjen.»

Den observante leser vil forstå at det uansett er for sent å innvilge en tillatelse nå, i go med at arrangementet ble gjennomført i midten av juni i år.

– annonse bottom –