Skal skjenke alkohol til 200 personer i ni timer

trekkspill musikk dans konsert underholdning
Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Melbu trekkspillklubb har søkt Hadsel kommune om tillatelse til å skjenke alkohol til 200 gjester over til sammen ni timer i forbindelse med en tilstelning.

Foreningen med den i denne situasjonen ironiske adressen Alkeveien på Stokmarknes for kontaktperson, søker de Hadsel kommune om tillatelse til å servere alkohol på et åpent arrangement i en enkeltanledning.

Skjenkingen som Melbu trekkspillklubb gjennomfører, skal skje fra klokka 17 om ettermiddagen, til klokka to om natta, på Melbu samfunnshus. Og det skal skje den 29. september 2017.

– annonse inline –

Klubben skal selge bordvin og øl fra samfunnshusets kafé, i tillegg til mat. Det er de 12 medlemmene i trekkspillklubben som skal sørge for forsvarlig slag av alkolholen. De skal også være engasjert som ordensvakter.

– annonse bottom –