– Drivstoffmangel ingen kjent problemstilling

uvær tysfjord ferge bølger værvarsel ferga tysfjord
Foto: © Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

– På generelt grunnlag er det ikke en kjent problemstilling at kommersielle fartøyer må ha assistanse på grunn av at de har gått tom for drivstoff.

Det sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratets avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt til 8445melbu.no.

– Vi jobber med oppfølging av denne saken, slik at vi ennå ikke kan si noe om hva som var årsak til motorstopp for dette konkrete fartøyet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratets til 8445melbu.no.

– annonse inline –

Han viser til ulykkesstatistikk for næringsfartøy som framkommer i Sjøfartsdirektoratets rapport « Ulykkesbildet, 2014». Der går det fram at antall nestenulykker økte fra 2013 til 2014, fra 126 til 146 tilfeller. I 2014 var det 29 alvorlige fartøyskader, og nærmere 38 prosent av disse skyldes grunnstøtinger.

Lasteskip er den fartøygruppen som har flest ulykkesregistreringer, etterfulgt av henholdsvis passasjerskip og fiskefartøy, heter det i rapporten.

– annonse bottom –