Setter fokus på helårige arbeidsplasser i sjømatnæringa

– annonse top –

Fiskeriminister Per Sandberg inviterer sjømatnæringa til å bli med på å utarbeide strategier omkring restråstoff, helårige arbeidsplasser og rekruttering.

Det skjer i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets skal utarbeiding strategier for restråstoff, helårige arbeidsplasser og rekruttering. Fiskeriministeren inviterer til et åpent innspillsmøte om dettte under Norfishing til høsten.

­– Sjømatnæringen er blitt en av våre mest sentrale næringer. Vi har ikke råd til å sløse med ressurser og arbeidskraft dersom den skal bli enda viktigere i fremtiden. Regjeringen vil ha en effektiv og lønnsom næring, og jeg håper så mange som mulig tar turen for å komme med sine innspill og meninger, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

SINTEF er blant innlederne på møtet, og skal snakke om hvordan næringen kan få mer på land og økte verdier av restråstoffet. Fiskeriselskapet Nergård skal foredrag om hva de mener må til for å kunne selge torsk hele året. Dessuten vil Lofot-selskapet Salt stille spørsmål om hvorvidt sjømatnæringa er attraktiv for ungdom med høy utdanning.

– annonse bottom –