Ser fram til nytt skolebygg

– toppannonse –

Melbu skole har cirka 350 elever fra første til tiende klasse, med to parallellklasser på de fleste trinnene. Både elever og lærere ser nå fram til nytt skolebygg.

– innsideannonse –

Skolen har et flerkulturelt miljø med elever fra Asia, Afrika og Europa, knyttet til mottakssentralen for asylsøkere på stedet, med cirka 70 elever.

Skolen fikk to nye bygg våren 2003, en fløy av skolen med syv klasserom for ungdomstrinnene og annen undervisning. Denne delen av skolen har grupperom, flere kjøkkenkroker og fine garderobeforhold. Det andre bygget inneholder bibliotek, musikkrom med øvingsrom, mediatek, lesesal og arbeidsplasser for lærerne.

Utbyggingen i 2003 ga skolen bedre romkapasitet, men mange elever må bruke de gamle tyskerbrakkene til blant annet tegne- og tekstilforming.

Hadsel kommune har vedtatt å bygge nytt skolebygg for oppunder 100 millioner kroner i et nytt byggetrinn, etter at den gamle barneskolen måtte rives på grunn av dårlig vedlikehold. Den nye skolebygningen vil gi elevene ny formingsavdeling og flere nye, sårt tiltrengte klasserom.

– bunnannonse –
Forrige artikkelDe tapte trålerrederiene
Neste artikkelFerga Melbu – Fiskebøl