Seks av ti trålere skal levere fersk torsk

Foto: Thor-Ivar Guldberg
Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Havfisk skal i løpet av 2014 bygge om to frysetrålere slik at de får kapasitet til å levere fersk torsk. Etter ombyggingen vil seks av ti Havfisk-trålere kunne levere fersk torsk.

Parallelt med at Norway Seafood tilrettelegginger for kystflåten styrkes vil Norway Seafoods fortsette samarbeidet med HAVFISK om leveringer av fersk torsk i perioder der kystflåten fisker lite. I perioder høsten 2013 stod HAVFISK alene for mer enn 50 prosent av all fersk torsk landet i Norge. 

– annonse inline –

– Vi vil utvikle samarbeidet med Norway Seafoods videre, og vi vil bidra med å se på hvilken ny teknologi som kan være aktuell på fartøyene for at Norway Seafoods skal nå sin målsetning om å øke torskekonsumet. I løpet av 2014 kommer vi til å bygge om to eksisterende frysetrålere slik at de vil ha kapasitet til å levere fersk torsk. Etter denne ombyggingen vil seks av våre ti trålere kunne levere fersk torsk, uttaler konsernsjef i HAVFISK Olav Holst-Dyrnes.

Selskapene avviser bestemt påstander om at Norway Seafoods og HAVFISK ikke overholder sine forpliktelser knyttet til leveringsplikten. Nærings- og fiskeridepartementet avklarte denne uken at det ikke er knyttet aktivitetsplikt til Mehamn.

– HAVFISK har ikke utfordret leveringsforpliktelsene. Vi legger til grunn at de planlagte endringene i Norway Seafoods vil ivareta de krav som er knyttet til HAVFISKs konsesjoner, og vi vil gjøre de nødvendige avklaringer mot fiskerimyndighetene for å sikre dette, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– annonse bottom –