Røkke tjener mer på Havfisk

havfisk tråler
– annonse top –

Trålerrederiet Havfisk, som i teorien har leveringsforpliktelser til Melbu, økte i andre kvartal 2014 resultatet med 15 millioner kroner.

I følge en pressemelding fra Havfisk hadde trålerrederiet et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 47 millioner kroner i andre kvartal 2014, en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i andre kvartal var 226 millioner kroner som er 69 millioner kroner høyere enn i andre kvartal i 2013.

– annonse inline –

Fangstinntekter per driftsdøgn er 14 prosent høyere i andre kvartal 2014 enn i samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte priser, og noe økt volum. De viktigste artene for HAVFISK er torsk, sei og hyse, men i kvartalet har det vært fisket større volum av andre fiskeslag som blåkveite, uer og reker enn tidligere.

– Vi er fornøyd med driften i andre kvartal. Fangstinntekter per driftsdøgn er høyere enn på samme tid i fjor. Vi har økt volumet vi har fisket av andre fiskeslag enn torsk og hyse. Nye og oppgraderte trålere gjør at vi nå utnytter kvotegrunnlaget bedre enn tidligere, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Oppnådd gjennomsnittspris for all fangst økte med 26 prosent i forhold til andre kvartal i 2013.

– Den positive pristrenden har fortsatt i andre kvartal. Prisene har økt både for torsk, hyse og sei, sier Holst-Dyrnes.

HAVFISK-konsernet hadde i andre kvartal 2014 driftsinntekter på 226 millioner kroner sammenlignet med 157 millioner kroner i andre kvartal 2013. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med økte priser og endret produktmiks sammenlignet med tilsvarende periode i 2013. EBITDA var på 47 millioner kroner mot 32 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen var 21 prosent i kvartalet sammenlignet med 20 prosent i andre kvartal 2013. EBIT i andre kvartal var på 16 millioner kroner mot 7 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. EBITDA for første halvår av 2014 endte på 115 millioner kroner mot 73 millioner i første halvår 2013.

– annonse bottom –