Rødskolen på Melbu SKAL rives

Rødskolen
– annonse top –

Rådmannen i Hadsel slår fast at det ikke blir aktuelt å imøtekomme ønsket om å bevare kunstverkene i Rødskolen på Melbu.

Det er i en uttalelse til Bladet Vesterålen at rådmann Jonny Karoliussen slår fast at det ikke vil være aktuelt å la kunsten stå som i dag. Han viser til at kommunestyret vedtok å rive Rødskolen i forbindelse med byggingen av den nye skolen på Melbu. Kreftene på Melbu som ønsker å verne kunstverket, og dermed hele Rødskolen, ser dermed ut til å måtte oppgi sitt nylige ønske om å verne kunsten

– annonse inline –

Hadsel kommune ser i stedet for seg at kunstverkene som ble malt på i aulaen i den falleferdige skolen i 1963, i stedet videreføres som en del av utsmykningen i den nye aulaen til nyskolen som snart har byggestart. Rødskolen skal rives i andre kvartal i 2016.

I følge Bladet Vesterålen mener rådmannen at en løsning med reproduksjon av kunstverket som god, blant annet for å dokumentere utsmykningen som fortsatt kan sees i den gamle skolen.

– Vi vil for eksempel ikke kunne ferdigstille inngangspartiet på den nye skolen før vi har revet Rødskolen, sier han til avisen.

– annonse bottom –