Ørnheihytta kan bli solgt av Røde Kors

Ørnheihytta
– annonse top –

Dersom det ikke blir større engasjement rundt Ørnheihytta og økonomien blir god, truer Hadsel Røde Kors med å selge eiendommen som de en gang fikk i gave.

Lederen i Hadsel Røde Kors, Ulf Ruud Larsen, opplyser til Vesterålen Online at det i 2014 ble satt av 70.000 kroner til vedlikehold av hytta. Likevel er det mye vedlikehold som gjenstår og det er grenser for hvor lenge foreningen kan sitte på eiendommen så lenge det er underskudd.

– annonse inline –

Ørnheihytta gikk med 30.000 kroner i underskudd i 2014, opplyser Larsen, som antar at økonomien ikke vil bedre seg dersom det manglende engasjementet for arrangementer og overnatting på hytta fortsetter.

Hadsel Røde Kors har årsmøte 5. mars og til det møtet vil det bli fremmet forslag om å utrede et salg av Ørnheihytta. Selv kommer Ulf Ruud Larsen til å jobbe for at de skal beholde hytta, men han understreker at driften må være økonomisk forsvarlig.

Mange viktige kurs
Hadsel Røde Kors Hjelpekorps arrangerer blant annet Norsk grunnkurs i førstehjelp i henhold til retningslinjer fra Norsk Sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Førstehjelp er den førstehjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade. Kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp som alle bør ha. Det fyller også de krav som er gitt av offentlige myndigheter. Kurset er en standard satt av Norsk Førstehjelpsråd og varer 5 skoletimer. Kurset bygger på problembasert løsning som læremetodikk og legger sterk vekt på praktisk trening. Filosofien bak er at man lærer mer av hva man gjør enn hva man hører om. De praktiske øvelsene foregår på gulvet og noen ganger ute, og kursdeltagerne anbefales å kle seg deretter.

Hadsel Røde Kors Hjelpekorps arrangerer også kurs i bruk hjertestarter. I dette kurset får du lære å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Korpset tilbyr også tilpasset førstehjelpkurs: Kurset følger Norsk Førstehjelpsråds retningslinjer og anbefalinger. Kurset har en god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.

– annonse bottom –