Revisor har spørsmål til regnskapet ved Hurtigrutens Hus

hurtigrutens hus nord universitet
– toppannonse –

Regnskapet til Hurtigrutens Hus KF er under avslutning samtidig som revisor har spørsmål til det kommunale foretaket.

Konstituert leder ved Hurtigrutens Hus KF har lagt fram en sides redegjørelse for statusen for foretaket per 15. februar med styrebehandlig den 22. februar.

– innsideannonse –

– Regnskap for 2016 er under avslutning hos økonomiavdelingen. Dette legges frem for styret så snart revisor har kommet med sine konklusjoner. Regnskapet oversendes kommunestyret sammen med årsberetning når dette er ferdigstilt, skriver konstituert leder Ketil Johnsen i Hurtigrutens Hus KF i en redegjørelse til det kommende styremøtet.

Purring fra revisor

– Foretaket har mottatt purring på svar fra revisor på noen forhold rundt foretaket. Denne henvendelsen er nå besvart og daglig leder har sammen med styreleder orientert og besvart spørsmål i forhold til dette i møte med kontrollutvalget. Det er også besvart skriftlig til både kontrollutvalg og revisor.

Økonomistyring

Administrasjonen har fokus på økonomistyring, og det utarbeides nå rutiner for økonomirapportering til styret, samt budsjettrevidering ved behov. Regnskapsrapport vil bli fremlagt på neste styremøte, heter det.

Kuttet én million

– Konstituert daglig leder og styreleder har hatt møte med rådmannen og økonomisjefen angående tilskuddet til foretaket som ble kuttet med 1 million i kommunestyrets budsjettmøte. Det jobbes sammen med økonomisjef og rådmann for å finne en løsning på dette. Det jobbes også med hvordan vi i løpet av 2017 skal fase inn markedsleie på kommunens bruk i huset.

Reforhandler med leietakere

Vi er godt i gang med styrets bestilling på gjennomgang av alle leieavtaler. Leieavtalen med Nord Universitet er nå undertegnet, og vi er i gang med reforhandlinger med både Museum Nord og Fiskeriparken. I tillegg har vi nå henvendelser på andre aktører som ønsker å leie kontorer og andre lokaler. Det vil bli lagt frem status for arbeidet med reforhandlinger underveis.

Aktivitet i huset

Det er stor aktivitet i huset. Våren byr på et godt og variert program, og vi har også bra med kurs og konferanser. Belegget på romutleie er bra, og dette gjelder både studenter og sykehusets bruk. Kinodriften går bra, og tilgangen på film ser lovende ut for våren og sommeren.

Kontrollutvalgets sak om regnskapsåret 2016 er ikke gjort kjent sammen med andre saker på kommunens hjemmeside.

– bunnannonse –
Forrige artikkelBørøya barnehage søker dispensasjon fra pedagogisk krav
Neste artikkelHurtigrutens Hus har ikke svart statsautorisert revisor