Revespor observert på Melbu-moan

– annonse top –

Hadsel jeger- og fiskeforening har konstatert at det er observert revespor på Melbu-moan midt inne på Hadseløya.

Hadsel jeger- og fiskeforening oppfordrer folk som ferdes i marka om å melde fra dersom de ser ytterligere tegn og spor etter rev.

– annonse inline –

Det går ikke fram av meldingen om det er planlagt igangsatt klappjakt på Hadseløya. Fra tidligere observasjoner er det imidlertid kjent at det fra lokale og regionale viltmyndigheter ikke er ønskelig at reven etablerer seg på Hadseløya. Det fryktes at reven skal skape ubalanse i bestandene av de artene reven jakter på, for eksempel lirype og fjellrype.

Foto: Colourbox

– annonse bottom –