Redder Norlense med ekstra kapital

– annonse top –

Etter at Norlense på Fiskebøl gikk på en smell og mer enn halvert omsetning, har kommunen, kraftverket og fylket gått inn med kapital på eiersiden for å redde selskapet.

I 2013 fikk omsatte Norlense bare 104 millioner kroner av en budsjettert omsetning på 230 millioner kroner. Røde tall for bedriften med mer enn 50 ansatte hadde behov for ny kapital for å drive videre.

– annonse inline –

Det var Vesteraalens Avis som først omtalte denne saken.

Det skal hovedsakelig være inntekter skjøvet ut i tid som er årsaken til den vanskelige situasjonen ved Norlense. Forventede salgsopsjoner på mer enn 100 millioner kroner i USA har latt vente på seg.

Daglig leder Terje Olav Hansen ved Norlense opplyser at kontraktene forventes gjennomført i 2014, 2015 og 2016. Utsettelsen gjorde at selskapet fikk et underskudd på 14 millioner kroner.

Løsningen ble en emisjon i Bømyr Eiendom AS, et selskap som kontrollerer over halvparten av aksjene i Norlense. Dette åpnet opp for at Hadsel kommune, Trollfjord Kraft og Nordland fylkeskommune kommer inn på eiersiden.

I følge Vesteraalens Avis har Hadsel kommune gått inn med 2,5 millioner kroner, Trollfjord Kraft AS med 2,3 millioner kroner, Bent Eriksen med fire millioner kroner og Bømyr Eiendom med 2 millioner kroner. Pengene Hadsel kommune bruker på aksjekjøp er hentet gjennom salg av brannstasjonen på Stokmarknes, samt omstillingsmidler fra Nordland fylkeskommune.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg opplyser på vegne av kommunen at de ikke har til hensikt å bli en langsiktig eier i Norlense, men ser for seg å selge eierandelene til lokale krefter når tiden er moden for det.

På vegne av kommunen går Hadsel Vekst og Trollfjord Kraft inn i styret i Bømyr Eiendom AS. Innovasjon Norge har dessuten gitt et lån på seks millioner kroner til Norlense.

– annonse bottom –