Rådmannens konklusjon: Rødskolen må rives

– annonse top –

Rådmannens anbefaling overfor politikerne i Hadsel er klar, og slår fast at innbyggerforslaget om bevaring av Rødskolen ikke imøtekommes.

 Det er to hovedgrunner til at rådmannen i Hadsel mener at Rødskolen må rives

– annonse inline –

– For det første har fagmyndighetene kommet til at kunsten utført av Harald Pettersen i seg selv ikke er bevaringsverdig. Dette fremkommer både i uttalelser fra nasjonale og regionale myndigheter. Som det fremkommer i uttalelse fra Nordland Fylkeskommune kan Hadsel kommune selv vurdere kunsten og Rødskolen som verneverdig, men må i tilfelle ta alle kostnader selv.

– At private foreninger har en annen oppfatning enn fagmyndighetene kan etter rådmannens vurdering ikke tillegges vekt. Dette forbeholdet gjør at det økonomiske perspektivet blir helt sentralt, da det kunstfaglige synes å være tydelig avklart fra relevante myndigheter. Oppsummert betyr en bevaring av Rødskolen etter rådsmannens oppfatning en investering som i 2010 ble vurdert til 23 millioner av firma Sivilingeniør Bård Sørensen AS, samt en kostnad til omprosjektering vurdert til 2 millioner. Ut over dette vil årlige kostnader til forvaltning, drift og vedkilehold påløpe, noe som man må anta vil bli et kommunalt ansvar.

– I tillegg vil rådmannen advare imot den betydelige prosess- og prosjektrisikoen som oppstår i en større omprosjektering av Nye Melbu skole. Både uteområdet og inngangspartiet må omprosjekteres og en omregulering av uteområdet er svært sannsynlig. Omprosjektering vil ha en betydelig merkostnad, mens omregulering vil ha en prosessrisiko ved at man risikerer innsigelser på omdisponering av arealet.

– Rådmannen vil til slutt minne om at det lå en grundig prosess bak den opprinnelige behandlingen av saken i 2010 der konklusjonen var rivning. Det er ikke fremkommet opplysninger som tilsier at man i dag har grunnlag for andre konklusjoner.

– annonse bottom –
Forrige artikkelRødskolen vil spise av ungenes lekeområde
Neste artikkelMelbu: Stetind på fergesambandet til søndag