Rådmannen: Rødskolen setter andre bygg i fare

Rødskolen
– annonse top –

Dersom Rødskolen på Melbu blir bevart, vil det kunne sette andre kulturbygg på stedet i fare. Det skriver rådmannen i sin framlegging til kommunestyret.

Det er når rådmannen diskuterer de driftsmessige konsekvensene for andre kulturbygg på Melbu, at dette går fram.

– Tross stor frivillig fritids- og kulturaktivitet på Melbu er det per i dag begrenset økonomi i driften av de andre byggene som en fristilt rødskole vil kunne påvirke negativt. Selv om frivillige skulle påta seg å drive skolen, både hva angår utgifter til strøm, renhold og vedlikehold i årene fremover. Dette vil uansett ha en begrenset effekt på den totale tilgjengelige økonomi til slike bygg i tettstedet og derfor kunne sette andre bygg i fare.

– annonse inline –

Rådmannen mener at det også er ventet betydelige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov innen kort tid om slik drift skal gjennomføres, uavhengig av om det er i kommunal eller privat regi.

Samtidig er det planmessig sett lokaler som kan nyttes til mye og som isolert sett kan ha et positivt utslag for aktivitet i Melbu. Den økonomiske konsekvensen er imidlertid for stor til at dette kan ansees å være mulig å gjennomføre i praksis.

– annonse bottom –