Prøvebading i bassenget under Sommer-Melbu

Illustrasjonsfoto: Wikipedia
Illustrasjonsfoto: Wikipedia
– annonse top –

Under årets Sommer-Melbu blir det mest sannsynlig prøvebading ved Melbu folkebad, som etter planen skal stå helt ferdig og nyrestaurert til høsten.

– Vi er i god rute, og det ser ut til at vi kan ha prøveåpning allerede under Sommer Melbu. Hovedåpningen er imidlertid planlagt til skolestart i midten av august, forteller ildsjel Torfinn Bendiksen til Bladet Vesterålen.

– annonse inline –

I følge dugnadsgjengen er det lagt ned mer enn 20.000 dugnadstimer. Det tilsvarer i underkant av tolv årsverk. Det gjenstår fortsatt mye dugnadsarbeid, blant annet vask og rydding. Dugnadsledelsen oppfordrer derfor flere frivillige til å melde seg til innsats.

– annonse bottom –