Politiet: – Etterforsker bredt for å finne årsaken

– toppannonse –

– Politiet etterforsker bred for å finne svar på årsaken til bilulykken, sier politioverbetjent Geir Bendiksen i Midtre Hålogaland politidistrikt til 8445melbu.no.

– innsideannonse –

På spørsmål fra 8445melbu.no knyttet til ubekreftede meldinger som antyder en hastighet på ulykkesbilen som kan ligge opp mot eller over 150 kilometer i timen på ulykkestidspunktet, kan politibetjenten ikke gi noe fullgodt svar på. Det samme gjelder spørsmålet om rusmidler eventuelt kan være en del av årsaksbildet knyttet til ulykken.

– Vi etterforsker for å finne årsaken og vil sette sammen de svar vi får når vi er fornøyd. Ulykken etterforsker bredt i forhold til å kunne finne svarene, sier politioverbetjent Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor.

Høy hastighet
Politiet har tidligere opplyst at det trolig kan ha vært svært høy fart på bilen da ulykken skjedde. Politiet har derfor etterlyst øyevitner som kan bringe bedre klarhet i hendelsesforløpet og detaljer fra ulykken.

Dersom det medfører riktighet at ulykkesbilen holdt en hastighet opp mot 150 kilometer i timen i tett tåke langs 50-sonen på fylkesveien, slik 8445melbu.no har fått opplyst gjennom ubekreftede meldinger, vil mange hevde at den ville ferden var dømt til å gå galt.

Lenger inn i Melbu sentrum er det enda skarpere venstrekurver enn på ulykkesstedet. Dersom ulykken hadde skjedd litt senere og nærmere sentrum, kan andre trafikkanter potensielt ha blitt rammet.

Kraftig kollisjon
Upubliserte nærbilder av bilvraket som vi har sett, vitner om en enormt kraftig kollisjon. Hele fronten på bilen er trykket inn til frontruta, og en stor del av enden av bilen er også trykket kraftig inn, men ikke så mye som fronten. Der bilen står på taket i hagen ser den mer ut som en rektangulær metallklumt enn en bil.

Ulykkesbilen traff en jordvoll i en hage, og i denne jordvollen lå det en stor og bred granstokk. Dette har etter det vi forstår trolig vært det første treffpunktet i ulykken. Det er ingen bremsespor langs hjulsporene på ulykkesstedet.

Luftig svev
Fra dette punktet har bilen fløyet over en uferdig garasjesokkel. Hvordan bilen endret kurs kan trolig bare forklares med at bilen har truffet noe med enormt høy hastighet på sin ferd gjennom hagene på Melbu. Et svært luftig svev etter sammenstøtet med jordvollen er ikke usannsynlig, ettersom det ikke er særlige skader på andre hindringer i bilens bane. Dette er imidlertid noe som politiet og de tekniske ekspertene fra Statens vegvesen skal finne ut av.

Tåke og dårlig sikt
Dersom det er riktig at bilen hadde en vanvittig høy fart i 50-sonen, blir hendelsen enda mindre forståelig når man vet at det var natt og dårlig sikt på grunn av tykk tåke da ulykken skjedde. Uten merker etter bremsespor gjennom hagene på Melbu, er det mye som tyder på at sjåføren heller ikke har klart å reagere under den ekstreme nødssituasjonen. Forhåpentligvis vil politiet kunne si noe mer konkret når etterforskningen og de tekniske undersøkelsene er gjennomført.

– bunnannonse –
Forrige artikkelFlertall av kvinner i lokalutvalget for Melbu
Neste artikkelMelbu: 2 av 3 stemte ikke under lokalvalget