Politikerne plasserer DAB-sender på Skomvær fyr

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Kulturvern er ikke til hinder for å plassere samfunnsviktige antenner på det fredede fyret på Skomvær.

– Avgjørelsen om å gi dispensajon er tatt administrativt og helt i tråd med vanlig praksis når hensynet til kulturvern og viktige samfunnsinteresser møtes, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

– annonse inline –

Dispensasjon

Vedtak om dispensasjon er gjort etter kulturminneloven §§ 15 og 15a for montering av antenner for DAB+-systemet på fyrtårnet, Skomvær fyrstasjon i Røst kommune.

– Slik vi kjenner saken er montering av sendere for DAB+ på fyret avgjørende for at særlig fiskeflåten i området kan følge med på radio. Ikke minst derfor mener vi det er viktig å gi dispensasjon, sier Noresjø.

– annonse bottom –