Planlegger nasjonal aksjon på Melbu

– toppannonse –

Fylkesmannen i Nordland anser fiskerihavna på Melbu som et av to sannsynlige steder der det i 2014 kan bli gjennomført en nasjonal aksjon for å kartlegge forurensing fra fiskeindustrien til nære havne- og sjøområder.

– innsideannonse –

Det går fram av utredningen om tilstandsanalyse for Vesterålen vannområde som Vesterålen regionråd står bak. Det andre sannsynlige stedet en slik nasjonal aksjon i Nordland kan komme, er på Andenes. Det er imidlertid usikker hvilke anlegg som vil bli besøkt, i følge rapporten.

– Fylkesmannen har nå vært på tilsyn i en rekke fiskeforedlingsvirksomheter. Vi ser at det er liten grad av etterlevelse av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 26 om rensing og utslippspunkt. Dette er svært uheldig i havnemiljøet da det til tider er stor grad av forsøpling/forurensning og til sjenanse for publikum og andre brukere av havna. Biprodukter som ressurs bør også stå i fokus, heter det i den ferske rapporten fra Vesterålen regionråd.

I 2013 avholdte Fylkesmannen og Mattilsynet orienteringsmøte for aktører i fiskerinæringen. Målet var å informere om krav til behandling av biprodukter og avfall. I rapporten framkommer det også at det er viktig for fiskerihavnene i Vesterålen skal fremstå som ”reine havner” for å kunne opprettholde et godt omdømme.

– Her må alle bidra, fiskere, fiskebruk, kommunen og private brukere av havnene, deriblant fritidsbåtene, heter det i rapporten.

– bunnannonse –
Forrige artikkelMinneord fra Hadsel kommune
Neste artikkelMelbu-vannet er gullende rent