Tiltak i og rundt byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes skal også inn i den videre planleggingen. I tillegg er det et mål at hele strekningen mellom Leknes og Fiskebøl over tid skal få en standard og bredde som kvalifiserer for gul midtlinje.

Dette går fram av Samferdselsdepartementets brev om videre oppfølging av planlegging av strekningen E10 mellom Fiskebøl og Å. Beslutningen baserer seg på alternativer fra konseptvalgutredningen (KVU) som Statens vegvesen overleverte samferdselsministeren i september 2015.

Beslutningen er i tråd med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, som ble lagt fram i begynnelsen av april. Her er det satt av rundt 2 milliarder kroner i perioden 2024 til 2029 til skredsikringsprosjekter i Flakstad og til oppstart av tiltak mellom Leknes og Fiskebøl.

I framtida skal reisende slippe å kjøre helt inn i Flakstadpollen på E10.

– Samferdselsdepartementets beslutning innebærer at vi begynne arbeidet med å konkretisere planene for utvikling av E10 gjennom Lofoten. Selv om prosjektene ikke er foreslått realisert før etter 2024, er det viktig at vi kan starte planleggingen av hvordan vi kan sikre vegen mot ras og legge til rette for reiseliv og annet næringsliv i framtida, sier strategisjef Unni Giftstad i Statens vegvesen Region nord.