Pålingen av fergekaia går inn i sluttfasen

– annonse top –

Den omfattende pålingen av fergekaia på Melbu går nå inn i sluttfasen, før jernbinding og betongarbeidene starter.

Siden 6. september har hovedentreprenøren Fundamentering AS drevet påling sammen med underleverandøren Nordenfjeldske fundamentering, som har stått for det praktiske arbeidet ytterst på fergekaia.

– annonse inline –

Det er drevet ned seks svært brede jernpåler i sjøbunnen utenfor fergekaia. Disse utgjør fundamentet for forlengelsen av fergekaia, med om lag 20 meter.

Den nye fergekaia skal etter at arbeidene er avsluttet, være i stand til å ta imot den nye ferga på fergesambandet Melbu-Fiskebøl – Tysfjord – kan legge trygt til kais på Melbu fra 1. januar 2015.

Når pålingen snart er ferdig, vil andre bygningsarbeidere starte arbeidet med jernbinding som knytter den gamle og nye delen av fergekaia sammen. De hule jernrørene som går ned i sjøbunnen, skal senere også fylles med betong.

Les mer:

– annonse bottom –