Overskudd i Havfisk bør gi helårig arbeid

– annonse top –

Fiskeriselskapet Havfrisk fikk et driftsresultat på 85 millioner kroner i tredje kvartal 2014. Jan Steffensen i MOS er skuffet over at dette ikke kan bidra til helårige arbeidsplasser på Melbu.

I følge en pressemelding fra HAVFISK oppnådde fiskeriselskapet et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 85 millioner kroner i tredje kvartal 2014, en økning på 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i tredje kvartal var 296 millioner kroner som er 107 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal i 2013.

– annonse inline –

I en kommentar på sin personlige Facebook-side sier Jan Steffensen i Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS) at det er hyggelig med gode resultater i Havfisk, basert på konsesjoner blant annet tilknyttet landanlegget på Melbu.

– Det er samtidig skuffende at ikke eierne er i stand til å skape helårige arbeidsplasser ved landanleggene, når driftsbetingelsene samlet er så gode, sier Jan Steffensen i MOS.

I følge dagens pressemeldingen fra HAVFISK var fangstinntektene per driftsdøgn 43 prosent høyere i tredje kvartal 2014 enn i  samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt fangsteffektivitet (fangstvolum per driftsdøgn) og økte priser.

De viktigste artene for HAVFISK er torsk, sei og hyse, men i kvartalet har det vært fisket et større volum av andre fiskeslag som blåkveite, uer og reker enn i tredje kvartal i 2013.

– Vi er godt fornøyd med driften i tredje kvartal. Fangstinntekter per driftsdøgn er det høyeste i selskapets historie og vi har et rekordresultat i ett tredje kvartal. Nye og oppgraderte trålere gjør at vi nå utnytter kvotegrunnlaget bedre enn tidligere, sier konstituert konsernsjef Eldar Farstad.

Oppnådd gjennomsnittspris for all fangst økte med 23 prosent i forhold til tredje kvartal i 2013.

– Den positive pristrenden har fortsatt også i tredje kvartal. Prisene har økt både for torsk, hyse og sei, samt andre fiskeslag, sier Farstad.

HAVFISK-konsernet hadde i tredje kvartal 2014 driftsinntekter på 296 millioner kroner sammenlignet med 189 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med økt fangsteeffektivitet, økte priser og endret produktmiks sammenlignet med tilsvarende periode i 2013.  EBITDA var på 85 millioner kroner mot 45 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen var 29 prosent i kvartalet sammenlignet med 24 prosent i tredje kvartal 2013. EBIT i tredje kvartal var på 51 millioner kroner mot 18 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 86 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 41 millioner kroner samme kvartal i 2013.

Netto  rentebærende  gjeld  var 1 067 millioner  kroner  ved  utgangen  av tredje kvartal. Dette er  105 millioner kroner lavere enn ved utgangen av  forrige kvartal.

HAVFISKs egenkapital var på 728 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, tilsvarende 27,8 prosent.

– HAVFISK har et gjenstående kvotegrunnlag etter tredje kvartal for torsk, hyse og sei som gir et godt driftsgrunnlag for resten av året, sier Eldar Farstad.

HAVFISK har 10 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner. Selskapet omsatte i 2013 for 779 millioner kroner og sysselsetter rundt 382 ansatte. Selskapet er  notert på Oslo Børs.

 

– annonse bottom –