Ordføreren avlyser asylmottak i Hurtigrutens Hus

Hurtigrutens Hus
Hurtigrutens Hus
– annonse top –

Ordføreren i Hadsel, Siv Dagny Aasvik fra Arbeiderpartiet, har avlyst den politiske behandlingen av spørsmålet om asylmottak i Hurtigrutens Hus.

– Det er ikke politisk grunnlag i kommunestyret for å anbefale akuttinnkvartering i Hurtigrutens Hus når vi ikke har forsikringsordninger som er tilstrekkelige, fastslår ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) til Bladet Vesterålen.

Gjensidige krever sprinkler

Det er rådmann Ola Morten Teigen opplysninger rundt forsikringen for Hurtigrutens Hus som ligger til grunn. Forsikringsselskapet Gjensidige fraviker ikke krav om sprinkeranlegg i hotellfløyen.

– annonse inline –

– Gjensidige opprettholder all annen form for forsikring av både hotellfløyen og huset for øvrig, men vil vurdere avkorting helt eller delvis om det oppstår brann der det kan påvises direkte årsakssammenheng mellom brannen og akuttinnkvarteringen, heter det i et notat fra rådmannen.

Selvassurandør

– Rådmannen kan ikke anbefale at det etableres aktivitet i kommunale bygg der vi i praksis må opptre delvis som selvassurandør, til tross for at det i denne konkrete saken uansett vil bli iverksatt avbøtende tiltak, understreker rådmann Ola Morten Teigen i notatet som Bladet Vesterålen refererer fra.

Utfordring for UDI

Ordfører Siv Dagny Aasvik forteller til avisa at Utlendingsdirektoratet (UDI) har et utfordring ettersom spørsmålet om forsikring av asylmottak ikke bare gjelder for Hadsel sitt vedkommende.

– Det som blir krevende for UDI er at dette vil gjelde mange bygg over hele landet. Men det må være opp til nasjonale myndigheter å finne ei løsning på. Vi skulle ta stilling til ett forhold – om vi skulle stille til rådighet et kommunalt bygg, sier ordføreren til Bladet Vesterålen.

– annonse bottom –